GREENWORKS | DUURZAME BOUWMATERIALEN

Milieuprestatieberekening maken met MRPI-MPG tool

Greenworks is een samenwerking aangegaan met stichting MRPI en het NVTB inzake het stimuleren van het gebruik van de MRPI Freetool om haar klanten in de gelegenheid te stellen de verplichte MPG berekening te kunnen maken. Op deze manier faciliteren en stimuleren wij gezamenlijk het maken van een milieuprestatieberekening. In de Greenworks Academy’s zal dit tevens een integraalonderdeel worden van diverse trainigen.

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen met een brutovloeroppervlak van 100 m2 of meer een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.

De berekening van de milieuprestatie die gevraagd wordt geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid op gebouwniveau.

Op termijn zal in het Bouwbesluit ook een grenswaarde voor de milieueffecten van materialen worden opgenomen. Op verzoek van de bouwsector wordt eerst mede ervaring opgedaan met de voorschriften om inzicht te verwerven in te behalen milieuprestatie en vervolgens op basis daarvan te komen tot grenswaarden.
MRPI en NVTB stellen u in samenwerking met Greenworks de MRPI-MPG software ter beschikking om milieuprestatieberekeningen te maken.