GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

DGBC Materialentool

Greenworks sluit aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, waaronder de Rijksoverheid, GPR Gebouw (w/e adviseurs) en BREEAM-NL (DGBC).

 

Duurzaamheid gebouw in kaart brengen

De DGBC materialentool is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw in kaart kan worden gebracht. DGBC staat voor Dutch Green Building Coucil, ook de instantie achter BREEAM-NL. De DGBC Materialentool maakt gebruik van de ‘Nationale milieudatabase‘ (NMD) voor de producten en materialen die geselecteerd kunnen worden.

Elk half jaar een update
De Stichting Bouwkwaliteit brengt ongeveer elk half jaar een nieuwe versie van de database uit. Enkele weken daarna krijgt de DGBC Materialentool een update met de nieuwe en gewijzigde materialen en producten. Als verschillende versies van de DGBC Materialentool worden gebruikt kan het daardoor voorkomen dat er verschillen zijn tussen de uitkomst van milieuberekeningen.

Hoe het werkt
De bepalingsmethode in de DGBC-Materialentool heeft een opzet die vergelijkbaar is met een kostencalculatie. Dit werkt als volgt:

Meer informatie over de DGBC materialentool vindt u op: https://www.dgbc.nl/materialentool