GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

DGBC Materialentool

Greenworks sluit aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, waaronder de Rijksoverheid, GPR Gebouw (w/e adviseurs) en BREEAM-NL (DGBC).

 

Duurzaamheid gebouw in kaart brengen

De DGBC materialentool is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw in kaart kan worden gebracht. DGBC staat voor Dutch Green Building Coucil, ook de instantie achter BREEAM-NL. De DGBC Materialentool maakt gebruik van de ‘Nationale milieudatabase‘ (NMD) voor de producten en materialen die geselecteerd kunnen worden.

Elk half jaar een update

De Stichting Bouwkwaliteit brengt ongeveer elk half jaar een nieuwe versie van de database uit. Enkele weken daarna krijgt de DGBC Materialentool een update met de nieuwe en gewijzigde materialen en producten. Als verschillende versies van de DGBC Materialentool worden gebruikt kan het daardoor voorkomen dat er verschillen zijn tussen de uitkomst van milieuberekeningen.

Hoe het werkt

De bepalingsmethode in de DGBC-Materialentool heeft een opzet die vergelijkbaar is met een kostencalculatie. Dit werkt als volgt:

  • In het programma voert u de kenmerken in zoals afmetingen van het bouwwerk.
  • Vervolgens geeft u aan om welke bouwproducten het gaat en in welke hoeveelheden.
  • Op basis van gegevens over de milieueffecten van basismaterialen berekent het programma volgens de bepalingsmethode de milieueffecten van het gebouw of bouwwerk.
  • Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen.
  • De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Meer informatie over de DGBC materialentool vindt u op: https://www.dgbc.nl/