GREENWORKS | DUURZAME BOUWMATERIALEN

BREEAM-NL

BREEAM-NL Nieuwbouw, voor het bepalen van de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen, is onderverdeeld in negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, transport en vervuiling. De categorieën zijn ingedeeld in credits. Op elke van deze credits kan gescoord worden door voor verschillende criteria één of meerdere punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt de totaalscore berekend.

Belangrijk bij BREEAM-NL is dat wordt uitgegaan van een ‘bewezen’ kwaliteit: een vastgelegde en door meerdere onafhankelijke deskundigen gecontroleerde prestatie, op basis waarvan een certificaat wordt afgegeven. Hierbij worden de klassen Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren, onderscheiden.

De verzameling van bewijsmateriaal maakt een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces uit. Berekening van de milieubelasting van materialen, gemaakt met GPR en Greencalc, zijn inpasbaar in de BREEAM-NL systematiek.

Meer informatie over dit keurmerk en andere beoordelingsmethoden waar de Dutch Green Building Council aan werkt vindt u op: www.breeam.nl