GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

Rekeninstrumenten

 

GPR GEBOUW

GPR Gebouw is ontwikkeld door W/E adviseurs en geeft inzicht in kwaliteit en milieubelasting, van beleid tot bouw en beheer. Een zo hoog mogelijke kwaliteit met tegelijk een zo laag mogelijke milieubelasting is het meest duurzaam. Een hoge kwaliteit gaat over gezondheid, gebruikswaarde en omgeving, nu en in de toekomst. Ook wordt het minimaliseren van het broeikaseffect (CO2 uitstoot), uitputting van voorraden en verlies aan biodiversiteit in beeld gebracht. Uniek is de applicatie voor bestaande bouw: deze geeft inzicht in de kwaliteitsverbetering van een beoogde ingreep.

GPR Gebouw maakt voor het meten van duurzaamheid gebruik van de meest recente methodes en ontwikkelingen. Na invoer van de gegevens worden prestaties zichtbaar op de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per module verschijnt een waardering op een schaal van 1 tot 10. De gebruiker kan eenvoudig optimaliseren en ziet direct het effect van gemaakte keuzes. GPR Gebouw wordt breed erkend door landelijke instituten en beleidsvormende organisaties en is opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

Meer info over GPR gebouw vindt u op: www.gprgebouw.nl

 

GREENCALC+

GreenCalc+ is een instrument waarmee de duurzaamheid van
een gebouw in kaart kan worden gebracht. GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid op drie thema’s: materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. Deze thema’s worden vertaald in een overzichtelijke totaalscore: de milieu-index. Het bijzondere aan GreenCalc+ is dat de volledige berekening op basis van een integrale levenscyclusanalyse plaats vindt. Hierdoor is het mogelijk om bouwkundige en installatietechnische maatregelen te vergelijken en tegen elkaar af te wegen. Op basis van deze vergelijking kan een optimaal pakket van maatregelen worden vastgesteld.

In GreenCalc+ is een uitgebreide database met meer dan 2000 producten opgenomen, waardoor producten onderling vergeleken kunnen worden op hun duurzaamheid.

Meer informatie over GreenCalc+ vindt u op: www.greencalc.com

 

BREEAM-NL

BREEAM-NL Nieuwbouw, voor het bepalen van de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen, is onderverdeeld in negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, transport en vervuiling. De categorieën zijn ingedeeld in credits. Op elke van deze credits kan gescoord worden door voor verschillende criteria één of meerdere punten te behalen. Aan de hand van een weging per categorie wordt de totaalscore berekend.

Belangrijk bij BREEAM-NL is dat wordt uitgegaan van een ‘bewezen’ kwaliteit: een vastgelegde en door meerdere onafhankelijke deskundigen gecontroleerde prestatie, op basis waarvan een certificaat wordt afgegeven. Hierbij worden de klassen Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding, ofwel 1 tot 5 sterren, onderscheiden.

De verzameling van bewijsmateriaal maakt een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces uit. Berekening van de milieubelasting van materialen, gemaakt met GPR en Greencalc, zijn inpasbaar in de BREEAM-NL systematiek.

Meer informatie over dit keurmerk en andere beoordelingsmethoden waar de Dutch Green Building Council aan werkt vindt u op: www.breeam.nl