GREENWORKS | DUURZAME BOUWMATERIALEN

Keurmerken

Elk Greenworks-product (bekijk hier het assortiment van onze verschillende partners) beschikt over een productinformatieblad waarop staat aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Ook vermeldt het aan welke labels, certificaten en keurmerken het product voldoet. Hieronder vindt u uitleg over die verschillende keurmerken.

Dubokeur

Dubokeur wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen. Hier worden de producten beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van het broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA).

DUBOkeur-logo-(1)
Bron: dubokeur.nl

Natureplus ® – Seal of Quality

Natureplus is het internationale kwaliteitslabel voor duurzame bouwmaterialen, getest op gezondheid, milieu-vriendelijkheid en functionaliteit. Het label heeft als primair doel zowel consumenten als architecten, handel, bouwbedrijven en alle betrokkenen in de  bouw middels een betrouwbare oriëntatie hulp te bieden op het gebied van duurzame producten, dat wil zeggen milieuvriendelijk en niet leidend tot eventuele gezondheidsrisico’s.

np_logo_mit_claim_2006_4c_klein
Bron: natureplus.org

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn, bijvoorbeeld door energie en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van  uitstoot naar lucht, water of bodem.

EU-Ecolabel_logo_v5_klein
Bron: eco-label.com

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.
Saint-Gobain-PEFC-Logo_klein
Bron: pefcnederland.nl

FSC ®

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor  Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie,  die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met  daaraan gekoppeld een keurmerk.  Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van  de regels.
PROMOTIONAL-GROEN-LANDSCAPE-(2)
Bron: fsc.nl

Cradle to Cradle

De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het  concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen  zouden na hun leven in het ene product, nuttig  kunnen worden ingezet in een ander product.  Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en  alle restproducten moeten hergebruikt kunnen  worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is  dan compleet…. en afval is voedsel.De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn:
– Afval = voedsel
– Zon is de energiebron
– Respect voor Diversiteit
cradletocradle
Bron: epea.com

MRPI ®

Met een MRPI ® blad geven toeleverende bedrijven  en branches milieu-informatie over hun producten.  MRPI ® is gebaseerd op een erkende LCA met een  onafhankelijke toets. Een MRPI ® blad past in een  nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit,  waarmee de milieuprestatie van gebouwen kan  worden berekend.
logo-MRPI-kleur
Bron: mrpi.nl

LEED

Leadership in Energy & Environmental Design  (LEED) is een internationaal erkend groen gebouw  certificeringsysteem, waarbij een gebouw wordt  ontworpen en gebouwd met als uitgangspunt om de  prestaties, zoals energiebesparing, water-efficiëntie,  CO2-uitstoot te verbeteren.
cert_mark_gold_blk
Bron: usgbc.org

omslag_voor210-(1)