GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

Keurmerken

Elk Greenworks-product (bekijk hier het assortiment van onze verschillende partners) beschikt over een productinformatieblad waarop staat aan welke duurzame kenmerken het product voldoet. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Ook vermeldt het aan welke labels, certificaten en keurmerken het product voldoet. Hieronder vindt u uitleg over die verschillende keurmerken.

Dubokeur

Dubokeur wordt uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen. Hier worden de producten volgens de methode van de Levencyclusanalyse (LCA) bbeoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten. Die variëren  variërend van het broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval.

Bron: dubokeur.nl

MRPI ®

Met een MRPI ® blad geven toeleverende bedrijven en branches milieu-informatie over hun producten. MRPI ® is gebaseerd op een erkende LCA met een onafhankelijke toets. Een MRPI ® blad past in een nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit, waarmee de milieuprestatie van gebouwen kan worden berekend.

Bron: mrpi.nl

EU Ecolabel

Het EU Ecolabel is het Europese keurmerk voor non-food producten en diensten die mider milieubelastend zijn. Bijvoorbeeld voor energie en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot naar lucht, water of de bodem.

Bron: eco-label.com

PEFC™

PEFC™ (Programme for the Endorsment of Forest Certification) is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.

Bron: pcfnederland.nl

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council, Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

Bron: fsc.nl

LEED

Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) is een internationaal erkend groen gebouw certificeringsysteem. Een gebouw wordt volgens LEED ontworpen en gebouwd met als uitgangspunt om de prestaties, zoals energiebesparing, water-efficiëntie en CO2-uitstoot, te verbeteren.

Bron: usgbc.org

Natureplus® – Seal of Quality

Natureplus is het internationale kwaliteitslabel voor duurzame bouwmaterialen, getest op gezondheid, milieuvriendelijkheid en functionaliteit. Het label heeft als primair doel hulp te bieden door betrouwbare oriëntatie op het gebied van duurzame producten (milieuvriendelijk en niet leidend tot eventuele gezondheidsrisico’s). Natureplus richt zich zowel op consumenten als op architecten, de handel, bouwbedrijven en alle andere betrokkenen in de bouw.

Bron: natureplus.org

Cradle to Cradle

De kern van het Cradle to Cradle principe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet…. en afval is voedsel.

De drie basisregels van het Cradle to Cradle principe zijn:
• Afval = voedsel
• Zon is de energiebron
• Respect voor diversiteit

Bron: epea.com