GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

In één oogopslag inzicht in duurzaamheid en comfort

Stelt u zich eens voor: geen ingewikkeld uitzoekwerk meer om bouw- en installatiematerialen te vinden die daadwerkelijk duurzaam zijn en een positief effect hebben op het comfort van de eindgebruiker.

Gewoon, simpel, een overzicht van alle producten met een score erachter. Zodat u meteen ziet hoe een bouwmateriaal of installatie ‘scoort’ op duurzaamheid en comfort. Het Greenworkslabel maakt dat mogelijk.

Hoe duurzaam is het product?
De Greenworksscore wordt bepaald aan de hand van 11 specifieke, duurzame materiaal- en productie-eigenschappen.

Deze eigenschappen variëren van het onttrekken van grondstoffen aan de natuur en de bijzondere milieuwinst van het product in zijn toepassing, tot de herbruikbaarheid en recyclebaarheid aan het einde van de levenscyclus van een gebouw.

De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt maximaal 22.

Wat is het effect op het comfort van de eindgebruiker?
Comfort kenmerken geven daarnaast weer hoe het product scoort op aspecten als luchtkwaliteit, visueel comfort, geluidsisolatie en andere factoren die van invloed zijn op het comfort van de eindgebruiker.

Zoals materialen die bijdragen aan een zeer goed geïsoleerde gebouwschil zonder koudebruggen, thermische lekken en luchtinfiltratie. Producten die hinder door geluidsoverlast tegengaan of die bijdragen aan een constante toevoer van schone lucht of een luchtzuiverende werking hebben.

In het figuur ‘’Greenworks comfort kenmerken’’ is te zien aan welke van de vijf comfort kenmerken het betreffende product een bijdrage kan leveren. Indien de leverancier bovendien beschikt over de documenten welke kunnen dienen als bewijslast voor het behalen van BREEAM-NL credits dan staat hier de betreffende credit vermeld.

Eenvoudig de beste keuze maken
Naast die ene, heldere score, beschikt ieder Greenworks-product over een productinformatieblad waarop staat welke duurzame en comfort verhogende kenmerken het product heeft. Het biedt onder meer informatie over grondstoffen, productie, toepassing en verpakking. Ook vermeldt het aan welke labels, certificaten en keurmerken (FSC®, PEFC™, DuboKeur, Cradle to Cradle) het product voldoet.

Op basis van de Greenworks informatiebladen kiest u eenvoudig het meest geschikte product voor uw project. Daarbij kan de insteek per project variëren. De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op hergebruik of recycling van materialen, scores in de rekeninstrumenten, bepaalde vereiste certificeringen of juist op geluidwering of goede daglichttoetreding.

Greenworks beweegt mee met nieuwe regelgeving
Greenworks sluit aan op de huidige regelgeving en rekeninstrumenten en is ook tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de Rijksoverheid, GPR Gebouw (w/e adviseurs) en BREEAM-NL (DGBC). Omdat duurzaamheid en regelgeving dynamische processen zijn, actualiseren we de methode en het productassortiment regelmatig (download hier de brochure).

Benieuwd naar de producten? Hier kunt u een kijkje nemen in het assortiment van onze partners.

Greenworks sluit aan op de conform Bouwbesluit verplichte Milieuprestatieberekening

Naast het aantonen van de energieprestatie van gebouwen (EPG) en vanaf 2020 middels de BENG eisen is het ook verplicht om bij gebouwen met een bruto vloeroppervlak van 100 m2 of meer de milieuprestatie (MPG) van het betreffende gebouw aan te tonen. Vanaf 1 januari 2018 j.l. geldt er een grenswaarde voor de MPG. Deze grenswaarde wordt periodiek naar beneden worden bijgesteld. De berekening van de milieuprestatie die gevraagd wordt, geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid op gebouwniveau. Het figuur ‘’ranking binnen rekeninstrumenten’’ geeft op voorhand inzicht wat de z.g.n. schaduwkosten van het betreffende Greenworks product is. Bovendien is zichtbaar hoe het product zich verhoudt binnen zijn toepassingsgebied. Greenworks producten scoren altijd beter dan het gemiddelde van alle producten binnen het toepassingsgebied.

Inzicht in de milieueffecten

In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen met een brutovloeroppervlak van 100 m2 of meer, een berekening van de milieuprestatie van het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.
De huidige MPG grenswaarde is per 1 juli 2021 j.l. vastgesteld op 0.8. In 2025 wordt de grenswaarde verder verlaagd naar 0.5.