GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

Aandacht voor comfort!

Duurzaam bouwen en installeren is meer dan energiezuinig bouwen en ‘groene’ materialen gebruiken met een zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. Duurzaam bouwen betekent ook: een optimale omgeving creëren voor mensen om in te wonen, werken, zorgen en recreëren. Hoe beter immers die omgeving, hoe waardevoller het gebouw en hoe groter de kans dat het heel lang meegaat.

Daarom biedt Greenworks niet alleen informatie over grondstoffen, productie, toepassing, verpakking, labels en keurmerken. Greenworks kijkt ook hoe het product scoort op factoren die van invloed zijn op het comfort, namelijk:

  • Thermisch comfort
  • Geluidwering
  • Visueel comfort
  • Luchtkwaliteit
  • Economisch (levensduur en onderhoud)

In het figuur “Greenworks comfort kenmerken” is te zien aan welke van de vijf comfort kenmerken het betreffende product een bijdrage kan leveren. Indien de leverancier bovendien beschikt over de documenten welke kunnen dienen als bewijslast voor het behalen van BREEAM-NL credits dan staat hier de betreffende credit vermeld.

iconen-versieA-3

Thermisch comfort

Producten met het ‘thermisch comfort’ kenmerk zijn bijvoorbeeld materialen die bijdragen aan een zeer goed geïsoleerde gebouwschil zonder koudebruggen, thermische lekken en luchtinfiltratie. Ook temperatuurregelsystemen en laagtemperatuur warmteafgiftesystemen kunnen dit kenmerk krijgen.

iconen-versieA-2

Geluidwering

Greenworks producten met het kenmerk ‘geluidwering’ gaan hinder door geluidsoverlast tegen. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan bescherming van de gevel tegen geluid van buitenaf of helpen (contact)geluid tussen verblijfsruimten te voorkomen en bieden installaties met een laag geluidsniveau.

iconen-versieA-1

Visueel comfort

Visueel comfort ontstaat door voldoende daglichttoetreding, vrij uitzicht en het voorkomen van hinder als gevolg van reflectie of verblinding door invallend licht. Greenworks producten in lichtwering, hoogfrequente verlichting en kunstverlichting voor zowel binnen- als buitenruimten kunnen dit kenmerk krijgen toegekend.

iconen-versieA-4

Luchtkwaliteit

Het kenmerk ‘luchtkwaliteit’ verwijst naar Greenworks producten die bijdragen aan een constante toevoer van schone lucht, monitoringssystemen, materialen met een luchtzuiverende werking en materialen waarin zich geen schadelijke, vluchtige, organische stoffen bevinden. Voor een schone buitenlucht geldt dat alleen verwarmingssystemen met minimale Nox-Emissie dit kenmerk kunnen krijgen.

Iconen_Greenworks

Levensduur en onderhoud (economisch)

Greenworks producten met het kenmerk ‘economisch’ hebben aantoonbaar een lange technische levensduur en weinig tot geen onderhoud nodig. Productie mag niet leiden tot uitputting van grondstoffen, kent een zeer laag percentage ingesloten energie en heeft een lage milieu-impact. Ook producten die energie, elektra, gas en water besparen kunnen dit kenmerk krijgen.