GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

Thematische training: Duurzaam bouwen binnen het Bouwbesluit

Duurzaam bouwen binnen het Bouwbesluit

In het Bouwbesluit formuleert de Rijksoverheid de minimum technische voorschriften van bouwwerken, zoals woningen verzorgingstehuizen, kantoren, winkels en dergelijke. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Duurzaam bouwen gaat m.n. in op energiezuinigheid en milieu waarbij de thema’s veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid al zijn ingevuld.

 

Doel van de training

Hoe past duurzaam bouwen binnen het Bouwbesluit? Dit is het hoofdthema van deze training. Waar moet je nu rekening mee houden en wat gaat er in de toekomst veranderen.

We gaan in op het wettelijk kader van het Bouwbesluit, ontwikkelingen rond private kwaliteitsborging, opbouw Bouwbesluit, Bouwbesluiteisen i.r.t. duurzaam bouwen en de betekenis duurzaam bouwen i.r.t. het Bouwbesluit.

 

Voor wie?

Deze training is bestemd voor iedereen in de bouwkolom die zich wil verdiepen in de duurzaam bouwen en de wettelijke kaders van het Bouwbesluit.